Provozní řád kroužků

Provozní řád
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PARKÁČKU
dětského centra s kavárnou:

1) Parkáčci
2) Fitmami
3) Angličtina Parkáčci

Základní ustanovení:

Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o jeho průběhu, provozních 
a hygienických zásadách. Jsou seznámeni s pravidly pro omluvy a čerpání náhradních lekcí. Zavazují se dodržovat provozní řád, pokyny instruktorek 
a zásady pro vedení kurzu.

Za své děti nesou rodiče plnou zodpovědnost.

Obecné zásady:

Kurzů se mohou účastnit pouze zdravé děti a rodiče. Do kurzů nemají přístup nemocné děti a osoby trpící jakýmikoliv přenosnými chorobami, osoby zahmyzené a opilé nebo pod vlivem jiných drog. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady. Na lekce choďte prosím s dostatečným předstihem (5-10min.), začátek lekce nelze posunout. Během lekcí se řídíte pokyny instruktorky. Před vstupem se každý účastník lekce vyzuje!!! Z hygienických důvodů můžete na plochu dětského centra vstupovat pouze v ponožkách!!! V případě potřeby můžete mít na nohou přezůvky. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě, vymýt ho a opláchnout pod tekoucí vodou. Natáčení a focení je povoleno pouze pro domácí použití.

Pravidla pro čerpání náhradních lekcí:

Náhradní lekci je možné poskytnout pouze v případě řádně omluvené neúčasti 
na lekci. Omluvy přijímáme formou SMS, FCB zprávy nebo emailem. Zameškané lekce si můžete nahradit buď s jinou skupinkou, případně vyzkoušet jiný námi nabízený kroužek nebo si je převést do navazujícího kurzu.

V případě navazujícího kurzu se tento neprodlužuje o nečerpané náhrady 
a plynule navazuje na předchozí kurz. Náhrada za náhradní lekci není možná.
Závěrečná ustanovení:

 Kurzy jsou vedeny pod dohledem instruktorek. Tento provozní řád a jeho dodržování je závazný pro všechny účastníky kurzů. Ceník kurzovného není součástí provozního řádu. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit časový rozvrh při zahájení jednotlivých lekcí. 


 

Důležitá telefonní čísla: Záchranná služba: 155
Policie: 158
Hasiči: 150 

 

Provozovatel: Dobri Marinov
Březinova 2215/28
690 02 Břeclav
IČ: 02352036

Parkáček Břeclav

je rodinná kavárna v centru Břeclavi s velkým a bohatě vybaveným dětským koutkem.

Otevírací doba:

Po – Ne 9:00 – 19:00

Sídlíme nad Park Restaurantem
Sady 28.října 720/16, Břeclav

Parkáček Břeclav provozuje Dobri Marinov, Břeclav, Březinova 2215/28, PSČ 69002, IČ: 02352036.
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku