Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD
dětského centra s kavárnou PARKÁČEK

Dětské centrum je určeno dětem ve věku od 3 do 14 let.

Každé malé dítě musí být při používání zařízení dětského centra stále pod dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby) dále jen „dohlížející dospělá osoba“ a nesmí být ponecháno o samotě.
Dohlížející dospělá osoba je povinna, před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky dětského centra, tyto překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem zařízení dětského centra ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

Je-li povrch zařízení dětského centra mokrý nebo vlhký, je z důvodu bezpečnosti vstup dětí na hřiště zakázán.
Je zakázáno přinášet, přivádět nebo nechat vnikat zvířata do dětského centra.
Za úmyslné poškození zařízení dětského centra dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního rádu nese odpovědnost v plné výši zákonný zástupce.
V případě úrazu, zjištěných poškození a závad na zařízení dětského centra, je dohlížející dospělá osoba povinna toto neprodleně oznámit provozovateli dětského centra.
V dětském centru je nutné dodržovat čistotu a pořádek.
Z hygienických důvodů můžete na plochu dětského centra vstupovat pouze v ponožkách!!!
Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí.
Konzumace s sebou doneseného jídla, potravin a nápojů je ZAKÁZÁNA, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.
Porušení povinností tohoto provozního rádu je sankcionováno dle příslušných právních předpisů.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba: 155
Policie: 158
Hasiči: 150

Provozovatel: Dobri Marinov
Březinova 2215/28
690 02 Břeclav
IČ: 02352036

Parkáček Břeclav

je rodinná kavárna v centru Břeclavi s velkým a bohatě vybaveným dětským koutkem.

Otevírací doba:

Po – Ne 9:00 – 19:00

Sídlíme nad Park Restaurantem
Sady 28.října 720/16, Břeclav

Parkáček Břeclav provozuje Dobri Marinov, Břeclav, Březinova 2215/28, PSČ 69002, IČ: 02352036.
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku